Ο Γουλινάς και τα χωριά του, 2006

Επίδειξη διαφανειών