Απ΄το Ίσιασμα ως τα Πιστρόφια, 2009

Επίδειξη διαφανειών