Του αργαλειού τα πάθη και τα κάλλη, 2011

Επίδειξη διαφανειών