Από την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

Επίδειξη διαφανειών