Παρουσίαση του βιβλίου "Ο Γουλινάς και τα χωριά του" το 2006

Επίδειξη διαφανειών